Aparadors

Un projecte de formació i inserció laboral, de desenvolupament
econòmic sostenible i amb perspectiva comunitària que intervé
sobre l ́espai públic, els locals comercials i els habitatges per
dinamitzar comercialment els carrers del Raval com a mecanisme
per a millorar la qualitat de vida de les persones del barri.